Csavarprofil tanácsadó

 

 

 

 

 


Csavarozás a leggyakrabban alkalmazott kötéstechnológia. Csavarkötések ellentétben más kötéstechnikákkal, például a hegesztéssel és ragasztással sérülésmentesen oldhatók. Csavarozás közben alakzáró erőátadás történik a csavarfejre. Ezért minden csavar saját profiljának megfelelő ellendarabot igényel, csavarhúzó, imbuszkulcs vagy bit formájában.

Széles körben elterjedtek a „klasszikusok”, a lapos, kereszthornyos, Phillips és Pozidriv profilok. Ugyanígy az újabb profilok, a TORX® és a TORX PLUS®. Ezenkívül számos további profil létezik.

 

 

Lapos


A lapos profil volt az első csavarprofil - és továbbra is nagy népszerűségnek örvend. Itt egy egyszerű hororny szolgál a csavarozó szerszám pengéjének fogadására. Mivel nincs központosítás, a csavarozó szerszám kicsúszhat a csavarból. Ezért a lapos profil nem alkalmas gépi csavarozáshoz. További hátránya az éles szélek, amelyek sérülést okozhatnak.
Az erő támadáspontja a horony két átlósan szemben lévő külső sarkán van, emiatt a lapos profil nem különösen alkalmas nagy nyomatékok átadására.

Tovább a termékekhez...

 

  
 

Phillips


Itt egymást derékszögben keresztező két hasított (sliccelt) profil képezi a kereszthornyos profilt. A klasszikus lapos alakhoz képest a keresztezett változat jobb csavarozási tulajdonságokkal rendelkezik - a négy szélen elhelyezkedő erő-támadáspont lényegesen könnyebbé teszi a csavar behajtását. Ennek ellenére a viszonylag keskeny erőtámadási felület azt a veszélyt rejti, hogy a szerszám és csavar közötti nagy, ám kis felületre eloszló terhelés a szerszám és a csavar sérüléséhez vezethet.
Ezenkívül az úgynevezett kihajtó vagy CamOut-erő hat a csavarozó szerszámra és a bitet kifelé nyomja a csavarból. Ezt a hatást a felhasználónak nagyobb axiális nyomóerővel kell ellensúlyoznia.

A Phillips profilt igen gyakran összetévesztik a Pozidriv profillal, ami helytelen, és a csavarozó szerszám vagy a csavar sérüléséhez és gyorsabb kopásához vezet.

Licencadó a Phillips Screw Company cég.

Tovább a termékekhez...

 

Pozidriv


A Pozidriv profil a kereszthornyos profil továbbfejlesztése. Itt két 45 fokkal elfordított kereszt képezi a profil alakját. A kiegészítő kereszt viszont keskenyebb és kisebb mélységű. Még ha itt sikerült is tökéletesíteni a csavarozási tulajdonságokat (párhuzamos szélek), a Pozidriv profil ennek ellenére a klasszikus Phillips menesztős profil problémáival, a kihajtó erőkkel küzd.

A Pozidriv profilt igen gyakran összetévesztik a Phillips profillal, ami helytelen, és a csavarozó szerszám vagy a csavar sérüléséhez és gyors kopásához vezet.

Licencadó a Phillips Screw Company cég.

Tovább a termékekhez...

 


TORX®


A TORX® csillag alakú hullámprofil hat lekerekített ággal. A TORX® segítségével a klasszikus csavarprofilokhoz képest nagyobb forgatónyomaték átvitele lehetséges a bit és csavar sérülése nélkül. A gyengébb radiális erőknek köszönhetően a csavarozó szerszám és a csavar is sokkal hosszabb életű lehet. Ezt a hiányzó élek, a menesztős profil párhuzamos alakja és a mindössze 15 fokos erőtámadási szög eredményezi. A horonyhatás ennél a geometriánál igen kicsi.

A TORX® nem igényel axiális nyomást, mint például a kereszthasítékos profil. A szerszám lecsúszása, ami a hasítékos profilnál előfordulhat, TORX® esetében szintén nem lehetséges. Így lényegesen nagyobb forgatónyomatékok átadása lehetséges azonos erőkifejtéssel.

Figyeljen a TORX® és TORX PLUS® megkülönböztetésénél: TORX® szerszámmal szükségmegoldásként lehet ugyan TORX PLUS® csavart csavarozni, viszont a nagy hézag a csavarozó szerszám és a csavar gyorsabb kopásához vezet.

Licencadó az Acument Global Technologies cég.

Tovább a termékekhez...

 

TORX PLUS®


A TORX PLUS® a TORX®-hoz hasonlóan csillag alakú profil hat bütyökkel. E csillag ágai azonban nem kerekített, hanem lapított formát öltenek. A hajtóerő nagy felületen oszlik szét, ami szinte teljesen kizárja a radiális erők hatását, melyek általában a szerszám és a csavarfej sérülését okozzák. A klasszikus TORX® csavarhoz képest még nagyobb forgatónyomaték adható át, amit a nagyobb keresztmetszetfelület tesz lehetővé.

Licencadó az Acument Global Technologies cég.

 


TORX® Tamper Resistant


A TORX® illetéktelen hozzáférést gátló esetében egy biztonsági profilról van szó, ami tulajdonságaiban nem különbözik a klasszikus TORX® profiltól. Az egyetlen különbség a szerszámban lévő homlokoldali furat, ami megakadályozza a jogosulatlan személyek általi csavarozást.

Licencadó az Acument Global Technologies cég.

 


Külső háromlap


A külső háromlapnál szintén egy biztonsági profilról van szó pl. vasúti és tűzoltósági alkalmazásokhoz. E profilnak ritkaság értéke van a szakmában. Vasúti dolgozók ismerik a "régiséget" mint vasúti kocsiajtók nyitóeszközét, a tűzoltóság tüzivízcsapok és áthajtásgátlók reteszelésének oldásához alkalmazza. Az alak egy egyenlő oldalú háromszög, melynek oldalai 60 fokos szöget zárnak be egymással. A kicsi erőtámadási felület miatt nagy nyomatékok átadására ez a típus nem alkalmazható. A hatásos erőkar szintén nagyon kicsi. Ez nagyobb erőkifejtést igényel a felhasználó részéről a csavarkötés meghúzásához.

 

Külső négylap / Robertson


A külső négylapú profil (Robertsonnak is nevezik) Európában időközben igen ritka, de az USA-ban széles körben elterjedt. Létezik még villamos kapcsolószekrények nyitóeszközeként vagy autójavító műhelyekben veterán autók szereléséhez. A négy felület derékszöget zár be egymással és a szemközti oldalak párhuzamosak. A kicsi erőtámadási felület miatt nagy nyomatékok átadására ez a típus nem alkalmazható. A hatásos erőkar szintén nagyon kicsi.

 

Hatlapú (belső/külső) - Dugócsavarhúzó


A hatlap a legismertebb és leginkább elterjedt profilok közé tartozik. Ez az alak egy hatszög hat oldallal, 120°-os szögekkel. Az erőátadás szempontjából ez viszonylag kedvezőtlen konstelláció, mivel a horonyhatás igen magas. Ennek az erőátadásnak a csavar deformálódása lehet az eredménye.

Tovább a termékekhez...

 


Illetéktelen hozzáférést gátló belső hatlap


Itt egy biztonsági profilról van szó, ami megakadályozza csavarkötések illetéktelen oldását. A hagyományos belső hatlaptól eltérően az illetéktelen hozzáférést gátló profilú bit rendelkezik egy furattal, ami be tudja fogadni a csavarfejben lévő ellendarabot. Csak ezzel lehet a csavarozó szerszámot a csavar profiljába bevezetni. A többi csavarozási tulajdonság megegyezik a klasszikus belső hatlappal.

 


Többfogú profil


A többfogú profil biztonsági profil tizenkét kis fogacskával. Az egyes fogak a TORX®-hoz képest igen finomak. Az erőeloszlás viszont a tizenkét fognak köszönhetően igen kedvező. A TORX® profilhoz hasonlóan itt széles erőtámadási felület keletkezik. Ezáltal lehetséges nagy forgatónyomatékok átadása.

A többfogú profilt gyakran használják a gépjárműiparban, ahol nagy nyomatékkal nagy szorítóerőket kell előállítani és egyben az a feladat, hogy nem meghatalmazott személyek ne tudják oldani ezt a csavarkötést.

A többfogú profilnak igen finom kontúrjaival, valamint a csavarfejjel való ezzel járó szoros alakzárással van egy problémája: A csavar menesztő profiljában keletkező szennyeződés megviseli a fogakat. A csavarfejben lerakódó szennyeződés megakadályozza a bit tökéletes behelyezését. Ezáltal a bit úgy működhet, mint egy maró és így roncsolhatja a csavart és a szerszámot.

 


Torq-Set®


A Torq-Set® profil a középponthoz képest aszimmetrikusan eltolt négy oldalból áll. A Torq-Set® egy biztonsági profil. Az eltolt kereszt alakkiképzése miatt nem meghatalmazott személynek nincs lehetősége a csavar bontására. A profil mindenek előtt a repüléstechnikában használatos.

Licencadó a Phillips Screw Company cég.

 

Tri-Wing®


Szárnyas biztonsági profil három szárnnyal. Az „egzotikus“ formakialakításnak köszönhetően nem hozzáértő személynek nincs lehetősége a csavar bontására. Ez a profil mindenek előtt a háztartási készülékeket gyártó iparban és a repüléstechnikában használatos.

Licencadó a Phillips Screw Company cég.

 


Spanner


Biztonsági profil két négyszögű csappal, melyeket a szakzsargonban „kígyószemnek” szoktak hívni. Kisipari és ipari alkalmazásokban a Spanner profil jelentősége igen kicsi. Az erőátadás nagy horonyhatással jár. Nagy forgatónyomaték átadására a szorítóprofil nem alkalmas.

 


Pentalobe


Pentalobe, ill. pentalobulár egy ötszirmú, virág alakú csavarprofil. Gyakran használják okostelefon-gyártók, mint pl. az Apple. Elterjedt méretei PL1 (0,8 mm), PL4 (1,2 mm) és PL5 (1,5 mm). A Pentalob profil nem rendelkezik előnyökkel a többi elterjedt csavarprofillal szemben, hanem minden előtt az a feladata, hogy megakadályozza a csavar nem meghatalmazott oldását.

 

Torx Plus® IPR


A Torx Plus® IPR egy Torx Plus® profil 6 helyett 5 oldallal, ami arra szolgál, hogy védje a biztonsági csavarokat illetéktelen oldástól. Ezért ezek a csavarok semmilyen más elterjedt, szabadon beszerezhető szerszámmal nem oldhatók.

 

Y-Type


Az Y típusú profilt, amit Tri-Pointnak vagy trigramnak is neveznek, általában arra használják, hogy megakadályozza a hozzáférést készülékek belsejéhez. Például akkumulátorok rögzítéséhez használják Apple laptokokban vagy 7. generációs és újabb okostelefonokban. Jellemzője a három szárny, ami a profil középpontjában találkozik. Használatos méretek Y 2.0, Y 2.5, Y 3.0, Y 4, Y 5 és Y 6.

 


Lapos anya


A lapos anya ellentétben a legtöbb egyéb anyával nem hatlapú, hanem kerek alakú. A lapos anya nevét az anya felső oldalán egymással szemben lévő két hasítékról kapta. Ezeket laposanya-csavarhúzó megkapaszkodásához alakították ki. Lapos anyák biztonságot nyújtanak véletlen hozzáférés ellen, mivel speciális laposanya-csavarhúzó nélkül csak nehezen oldhatók. Lapos anyákat gyakran használnak a villamosiparban, gépgyártásban, de a járműgyártásban is.

 


SIT


A SIT csavarokat magas csavarozási minőség jellemzi. Egy aszimmetrikus menet alacsony becsavarozási nyomatékról és így gyorsabb csavarozásról gondoskodik. Kis hasítóerők keletkeznek, mindenek előtt szélek közelében történő csavarozásnál. Ennek a profilnak a Torx® profillal szemben az az előnye, hogy a csavar könnyen a bitre tapad és így jól feldolgozható. A bit és csavar közötti jó illeszkedés miatt kisebb a kopás.

 


SL/PZ - Plus-minus


Az SL/PZ profil lapos és Pozidiriv profil kombinációját kínálja. Xeno SL/PZ vagy PlusMinus/Pozidriv profilnak is nevezik. Ez a profil minden előtt PlusMinus sorkapocs-csavarokhoz szükséges, amelyeket reléknél, biztosítódobozokban, kapcsolókban és sorkapcsokban használnak. A kombinált profil csökkenti a kicsúszást és nagyobb nyomatékátadást biztosít.

Tovább a termékekhez...

SL/PH - Plus-minus


Ezt a csavarprofilt Xeno SL/PH vagy PlusMinus/Phillips profilnak is nevezik. Minden előtt PlusMinus sorkapocs-csavarokhoz szükséges, amelyeket reléknél, biztosítódobozokban, kapcsolókban és sorkapcsokban használnak. A kombinált profil csökkenti a kicsúszást és nagyobb nyomatékátadást biztosít.

Tovább a termékekhez...

 

 Kollégáink további segítséget nyújtanak!

 

 

Korábbi híreink

 • Új FAM szabályzat

  A gazdaságfejlesztési miniszter 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelete a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a FAM szabályairól

  2023-08-30

  Részletek

 • Feszültség alatt

  Szigetváron országos kiképzőközpontot hoztak létre

  2021-06-11

  Részletek

 • Csillagcsavarhúzók rendeltetésszerű használata

  Csavarhúzók és a szerelt anyagok élettartamának növeléséhez.

  2021-05-04

  Részletek

 • Szerszámkészlet villanyszerelőknek - XXL III

  A Wiha bemutatja az új, tökéletesített szerszámos készlet változatát.

  2020-07-03

  Részletek

 • Akkus csavarhúzó - speedE® II

  A gyorsaság még soha nem volt ennyire egyedülálló.

  2020-05-26

  Részletek

 • Csavarprofil tanácsadó

  Számos profil elérhető a piacon. Most ebben nyújtunk segítséget.

   

  2020-05-22

  Részletek

 • Térerő érzékelő

  Az ALED3 a térerődetektorok családjába tartozik, pontosan jelzi az elektromos áram által gerjesztett elektromos mezőt.

  2020-04-17

  Részletek

 • FAM -ról 15 percben - VIDEÓ

  Hasznos összefogalaló a Feszültség Alatti Munkavégzés technológiáról.
  Nézd meg a videót!

  2020-03-24

  Részletek